Een gezonde luchtkwaliteit is cruciaal voor ons welzijn. Daarom streeft Audi naar 100% koolstofneutraliteit. Maar ook de bevolkingsdichtheid en het verkeer hebben aanzienlijke gevolgen voor de kwaliteit van onze lucht. Hoe kunnen we die maximaal zuiveren? Misschien bevindt de oplossing zich wel op onze wegen ...

 

 

 

Volgens schattingen beslaat het wegennet van België meer dan 150.000 kilometer. Hoewel deze wegen primair dienen om mensen van punt A naar punt B te verplaatsen, kunnen ze mogelijk ook een ander doel dienen: het tegengaan van schadelijke stoffen in de lucht, zoals roet. Dat is althans de hypothese die Arne Chantrain onderzoekt in zijn afstudeerwerk aan de Universiteit van Antwerpen. Om deze stelling te onderbouwen, heeft hij de voordelen van titaniumdioxide in ons asfalt onderzocht, met name de eigenschap van deze stof om roet op te lossen.

 

 


 

Twee onderzochte methoden

Titaniumdioxide is een nanosubstantie die via UV-straling een chemisch proces kan activeren en vervolgens de vrijgekomen chemische energie kan gebruiken om verschillende schadelijke stoffen af te breken tot onschadelijke vloeistoffen. Hoewel dit proces al langer bekend is, had niemand tot nu toe het gebruik ervan in asfalt onderzocht. Voor het onderzoek werden twee methoden gebruikt: het mengen van titaniumdioxide met asfalt en het gegoten mengsel op de weg aanbrengen, of de stof rechtstreeks op het asfalt sproeien.

Elke methode heeft voor- en nadelen, legt Arne uit. "Titaniumdioxide in het asfalt werkt veel langer en verspreidt zich duurzamer. Op die manier komt de substantie echter ook minder in contact met UV-straling, waardoor de effectiviteit van de chemische reactie sterk afneemt, tot slechts ongeveer 10%. Het besproeien met titaniumdioxide interageert daarentegen maximaal met UV-straling en blijkt tot 95% effectief. Voorbijrijdende auto's zorgen wel voor een snellere afbraak, maar je kunt de spray eenvoudig opnieuw aanbrengen. Bij de mengmethode is alleen heraanleg mogelijk."

 

 

 

Veelbelovende bevindingen

Na enkele weken van onderzoek zijn de resultaten binnen. De conclusie van Arne is duidelijk: titaniumdioxide heeft de capaciteit om roet binnen een relatief korte periode op te lossen, zoals bevestigd door alle monsters. Voor de praktische toepassing zijn echter vervolgstudies noodzakelijk. Ook moet worden onderzocht of titaniumdioxide op lange termijn geen schade toebrengt aan het asfalt. Tot op heden is er echter geen zichtbare schade waargenomen aan auto's, huizen of andere wegelementen. Het potentieel is evident.

 

 

 

 

Verf als bondgenoot in de strijd tegen luchtvervuiling

Naast onze wegen kunnen ook onze gebouwen een rol spelen in de strijd tegen luchtvervuiling, met dank aan hun verflaag. Traditionele verf heeft momenteel een schadelijk effect vanwege de vluchtige organische componenten die het bevat. Om dit aan te pakken, heeft het bedrijf Airlight de speciale Airlite-verf ontwikkeld. Dit product bevat nanodeeltjes, waaronder titaniumdioxide, die vluchtige organische stoffen (VOS) en luchtverontreinigende stoffen afbreken. Het cruciale element hierbij is het gebruik van licht. Het aanbrengen van de verf resulteert in een vermindering van luchtverontreinigende stoffen met 89% en elimineert 99,9% van de bacteriën en virussen op behandelde oppervlakken. De Airlite-verf, mede mogelijk gemaakt door Europese fondsen, zal binnenkort beschikbaar zijn op het hele continent, met plannen voor verdere wereldwijde ontwikkeling.